Účast na ISELP semináři „Foot and Pastern“

Dne 8. – 10. 9. 2017 jsem se zúčastnil třídenního semináře a workshopu s profesorem Jean-Marie Denoix konaného v Holandsku. Tématem byla diagnostika a léčba patologií v oblasti kopyta a spěnky.

Za největší přínos ze semináře považuji nový pohled na diagnostiku patologií v oblasti kopyta profesora Denoix a zaměření léčby na využití tzv. „kinesiterapie“ (pohybová terapie) – to znamená především korektní úpravy kopyta, ortopedické podkování, výběr vhodného povrchu a pohybového managementu koně. Prof. Denoix je nejuznávanější expert na světě v oblasti ultrasonografie, proto mnoho pozornosti bylo věnováno právě ultrasonografickému vyšetření a interpretaci nálezů. Na základě těchto poznatků jsem toto vyšetření zařadil jako rutinní diagnostickou metodu u koní s bolestivostí v oblasti kopyta (např. u koní s příznaky podotrochlozy).

Seminář pořádaný společností The International Society of Equine Locomotor Pathology (ISELP)