Chirurgie

Nabízím některé chirurgické zákroky proveditelné v terénních podmínkách. U zákroků vyžadujících delší narkózu, specializované vybavení nebo vyšší nároky na sterilitu doporučuji specializovaná klinická pracoviště v Česku i zahraničí. Mezi zákroky prováděné v terénních podmínkách patří především:

 • Kastrace hřebců
 • Chirurgické ošetření ran
 • Desmotomie (přetětí) anulárního vazu
 • Chirurgie šlach (desmotomie přídatné hlavy hlubokého ohybače, tenotomie hlubokého ohybače u schvácených koní)
 • Chirurgické ošetření fixace čéšky
 • Chirurgické odstranění některých kožních novotvarů (např. sarkoidů)
 • Výplachy infikovaných kloubů hříbat
 • Chirurgické řešení pupečních kýl hříbat
 • Odstranění zlomených bodcových kostí a pakostí
 • Enukleace (v celkové anestezii, u vhodných pacientů na stojícím koni)
 • Neurektomie (chirurgické přerušení nervů)