Předkupní vyšetření koní

Základem každého vyšetření koně před koupí je důkladné klinické vyšetření a vyšetření koně v pohybu. Toto vyšetření doporučuji provézt všem kupujícím i u velmi levných koní. Následná léčba těchto koní může totiž častokrát převýšit jejich hodnotu. Dnes je již u většiny koní klinické vyšetření doplněno vyšetřením rentgenologickým. Je třeba si však uvědomit, že rentgenologické vyšetření rozhodně nemůže nahradit vyšetření klinické a jako samotné je zcela nedostatečné. I koně s “čistými rentgeny” mohou silně kulhat a naopak. Rentgenologické vyšetření doporučuji především u cenných koní, mladých koní, koní pro vyšší sportovní využití a koní určených pro další prodej. Množství provedených snímků pak záleží na přání kupujícího, ceně koně a také na základě nálezů klinického vyšetření.

V některých případech je vhodné doplnění o vyšetření ultrasonografické a to na základě klinických a rentgenologických nálezů. Především u dražších koní využívaných ve vysokém sportu je někdy vhodné ultrasonografické vyšetření odstupů mezikostních svalů a přechodu hlubokého ohybače přes střelkovou kost, což jsou struktury těžko vyšetřitelné pohledem nebo pohmatem.

Dalším dnes stále častěji využívaným doplňujícím vyšetřením je test krve na přítomnost látek v těle koně v době vyšetření, které mohou zamaskovat jeho problémy pro předpokládané využití.

Samozřejmostí každého vyšetření koně před koupí je protokol o vyšetření a CD s rentgenovými a ultrasonografickými snímky včetně jejich hodnocení.

Pokud má být provedeno důkladné vyšetření koně v pohybu, je zapotřebí, aby majitel zajistil prostor, kde lze koně vyšetřit na tvrdém a měkkém povrchu a to jak na rovné čáře, tak i na kruhu. Tvrdým povrchem se rozumí například asfalt nebo rovný beton, rozhodně ne travnatý výběh nebo kamínky vysypané parkoviště. V některých případech je vhodné i vyšetření koně pod sedlem.