Stomatologie

Nabízím základní stomatologické ošetření a broušení chrupu. Komplikované případy a ošetření vyžadující složitější přístrojové vybavení odkazuji na své kolegy specializujících se na tuto disciplínu.